—Privacy verklaring 2020 Kailos.

Deze privacy verklaring is opgesteld op 1Juli 2020.

In deze Privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met persoonsgegevens die betrekking hebben op een correcte uitvoering van mijn diensten en producten nodig zijn en jouw privacy. Ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).

Verzamelde gegevens.

Kailos gevestigd aan Eikenstraat 79 1326AH te Almere zamelt de benodigde gegevens in.

De gegevens die ik inzamel zijn afhankelijk van de vorm van dienstverlening. Voor een contact formulier of het inschrijven voor mijn nieuwsbrief heb ik naamgegevens en emailadres nodig.

Gegevens worden verzameld om de dienstverlening goed te laten verlopen. Hierbij gaat het om relevante gegevens.

Dienstverlening.

             Afhandelen bestelling of opdracht.

  • Maatregelen treffen om de dienstverlening verbeteren, informatie verstrekking of aanbiedingen.
  • Gegevens verstrekking gebeurd aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

 Factureren en verlenen  van mijn diensten.

Je gegevens worden zorgvuldig bewaart, zijn niet inzichtelijk voor derden. Bij het bezoeken van mijn website zijn er gegevens die bewaard worden om zo na te gaan waar je tijd hebt doorgebracht op mijn website, waar je vandaan kwam voor het bezoek aan mijn website en de hoeveelheid tijd die je hebt doorgebracht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daar waar een inschrijving of lidmaatschap van toepassing kun je je direct uitschrijven uit de nieuwsbrief. Dit alles onder voorbehoud van de eisen die de wet stelt ten aanzien van bewaartermijnen van bepaalde gegevens.

 

Inzage en/of correctie.

De persoonsgegevens die Kailos over jou verzamelt zijn desgewenst in te zien. Je hebt het recht je gegevens in te zien en of te laten verwijderen. Hierbij  wordt Kailos en jouw privacy belang in ogenschouw genomen. Kailos informeert je in het geval van verwijdering van je gegevens en in hoeverre het de diensten die je afneemt beperkt en verhinderd.

Je hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen

– inzage in de persoonsgegevens die wij hebben

– het laten corrigeren van fouten

– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

– intrekken van toestemming

– bezwaar maken tegen bepaald gebruik

 

Klacht indienen

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw privacy is voor mij van groot belang, ik hou mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij mij en dat ik ze niet zal delen met derden. In deze privacyverklaring staat welke informatie ik van je heb en wat daarmee gebeurt. Heb je toch nog vragen daarover, neem dan contact op.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst. Zo zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waar noodzakelijk. Kailos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Kailos verwerkt ook persoonsgegevens als er een wettelijk verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Op deze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die er worden verwerkt

Kailos verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij aanmelding ten behoeve van  astrologie consulten en hypnosesessies met betrekking tot lichamelijke en geestelijke gezondheid en daar waar het van toepassing is.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligt

Kailos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en mijn website wordt afgeschermd.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s).

Kailos heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben vastgelegd over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kailosinzichten@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden,

Kailos gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kailos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bewaren van gegevens

Kailos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er worden bewaartermijnen gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrieven De gegevens nodig voor verzending van de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat je hiervoor uitschrijft.

Voor het bewaren van de overige persoonsgegevens wordt de termijn van zeven jaar aangehouden.

Kailos mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Behandelingen/consulten/trainingen en workshops.

Bij bepaalde onderdelen van de website moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen we op basis van jouw toestemming/aanmelding. Deze informatie wordt volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard. Dit geld ook voor consulten, trainingen en workshops.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt je vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruik ik je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen we op basis van jouw toestemming of aanvraag. Deze gegevens blijven bewaard totdat ik je voldoende heb geholpen of worden op verzoek verwijderd.

Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips, informatie, over mijn vak, producten en diensten. Zoals Astrologie, Hypnotherapie en mijn dienstverlening. Dit abonnement kun je op ieder gewenst moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je, nog vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Contactgegevens

Kailos

Natasia de Ridder

Eikenstraat 79 1326AH Almere

0641473000

Kailosinzichten@gmail.com

Www.kailosinzichten.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Let altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wijzigingen worden zoveel mogelijk aangekondigd.

Home