nieuwe maan aandacht voor wat mag gaan groeien en ontwikkelen

 

 De maan is niet zichtbaar en donker. Dit neemt een paar dagen in beslag. Zowel voor de nieuwe maan als er na. Op Vrijdag 24 januari 2020 om 22:41 is   deze exact. Wat betekend dat deze langzaam maar zeker weer gaat groeien.

 Thuis in de vorm van gezin, familie of het huis waar je in woont speelt een grote rol bij deze maanstand. Er kan van alles rommelen, aan de hand zijn en   gevoelt worden. Grenzen aan wat er kan en mogelijk is kunnen duidelijk voelbaar zijn. Hieruit kan een strijdlustig gevoel omhoog komen. Aan de   andere kant kan er juist de behoefte zijn aan regels, grenzen en het opnieuw bekijken van eerdere beslissingen. Er is behoefte aan duidelijkheid zowel   van nu als van wat er eerder, in het verleden in een familie gebeurde. Ook kan je te maken krijgen met een andere kijk, aanpak van je emoties. De   manier waarop je in een situatie staat kan totaal afwijkend zijn.

 De Zon en de Maan staan samen met nieuwe maan in Waterman. Er zijn veel mogelijkheden en veel is mogelijk. Dat is tenminste wat de uitwerking kan   zijn in Waterman. Ieder heeft behoefte aan ruimte zowel letterlijk als op emotioneel gebied. Er mag ook plek zijn voor emoties zolang het vooral maar   niet te dichtbij voelbaar is. Dat wordt minder op prijs gesteld. Je kan zelfs uitgebreid het brede scala aan emoties bespreken met anderen. Voelen is   toch echt iets anders.

 Nu schiet me te binnen dat met de huidige woning markt het ook goed kan betekenen dat een ieder recht heeft op een eigen plekje om te wonen. Daar   kan de nadruk op worden gelegd momenteel. Hierbij ligt vooral het accent op gelijkheid en voor iedereen. Volgens mij is iedereen uniek en doet het op   haar/zijn eigen manier. Helemaal goed, mits dat verder inhoud dat iedereen dezelfde kansen heeft en gelijke rechten en plichten heeft. Hier schort het   nog weleens aan.

 Met nog een groot deel van de planeten in Steenbok kan er veel nadruk liggen op structuur. De bedoeling van structuur, is volgens mij, dat wat je   regelt zo goed mogelijk verloopt. Zodat werk, verkeer, zorg, onderwijs etc. kwalitatief beter, sneller, vriendelijker en menselijker wordt ingericht. Nu is   het af en toe merkbaar dat de structuur er is om de structuur te dienen. Omdat het zo afgesproken is wordt er vastgehouden aan de afspraak en niet   gekeken wat beter werkt. Dan schiet de structuur met allerlei mooie regels, afspraken en wetten zo het doel voorbij. Wat zonde is er wordt dan zoveel   over het hoofd gezien. De vraag die dan bij mij opkomt: ‘Wordt het hier beter van?’                                                                                                                       Stapels voorbeelden zijn te noemen. Wat je aandacht geeft groeit dus laat ik maar snel mijn aandacht op wat anders richten.

 Behoefte om met anderen te verbinden en contact te maken is er volop. Er is langzaam maar zeker weer oog voor idealen. Hiermee bedoel ik dus op   een wat bredere schaal zodat het ook in onze samenleving gezien wordt. Ergens voor willen gaan en hieraan vast houden is iets wat ook op persoonlijk   niveau een rol speelt. ‘Ga er voor.’ Bij mij komt er een enthousiast gevoel boven als het over doelen en ergens voor gaan gaat. Als vuurteken krijg ik   dan een gevoel van gedrevenheid in me dat me helpt me te focussen en naar iets toe te werken . Mars doet dit nu voor iedereen op een bepaald gebied.   Sommige mensen zullen dit herkennen terwijl anderen alleen maar zien dat er mensen enthousiast worden. Het hangt er maar net vanaf of je   horoscoop een verbinding maakt.

 Bij de nieuwe maan stand van nu valt verder op dat er allerlei niet nader gedefinieerde ziektes, virussen kunnen heersen of de kop opsteken. (   Neptunus en Venus in Vissen).Het wordt zichtbaarder en met nieuwe maan kan er van alles gaan groeien. Vooral als er grote groepen mensen   samenkomen is die kans aanwezig. Op zaterdag 25 januari is het Chinees nieuwjaar en ook in andere landen in Azië wordt een nieuwjaar ingeluid. Wat   een heleboel beweging van mensen in gang zet. Ze willen thuis zijn of bij familie om het nieuwe jaar te vieren. Hierdoor verspreiden virussen zich vrij   eenvoudig. Dit is de vervelende kant van dezelfde energie die ervoor kan zorgen dat je de wereld mooier wilt maken, te beginnen op je werk. Het fijn   hebben met je collega’s op een prettige werkplek kan meer aandacht krijgen. Deze wat grenzeloze energie kan alles wat zachter doen aanvoelen en je   ook wat dromerig maken.

 Dromen over wat er mag gaan uitgroeien en waar er meer van mag komen in je leven. Wat is welkom en waar besteed je meer aandacht aan. Om te zien   wat er uit je droom, idee mag komen en groeien. Dat is wat je de komende tijd van binnen naar buiten kan en mag laten komen. Daar is het in ieder   geval een goed moment voor.

 De uitwerking van de nieuwe maan is een aantal dagen voelbaar en zal het hele weekend, zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020, voelbaar zijn.

 Krijg jij niet helder wat je wilt neerzetten in de wereld?

 Met een astrologie consult verhelder ik graag voor je waar je niet uitkomt.

 

 

 

Home