Nieuwe maan van 24 maart 2020
Nieuwe maan staat veelal voor een nieuw begin.
 
Groei en bloei spelen bij de nieuwe maan van dinsdag 24 maart 2020 een grote rol. Zoekend naar een nieuw evenwicht en balans in de huidige ontwikkelingen. Sommige mensen hebben het er over een nieuw begin en dat het anders mag. Planeten staan in een bepaalde verhouding tot elkaar wat een bepaalde uitwerking heeft hier op aarde deze zorgen dat er een bepaalde tendens. Anders voelt het dat is zeker.
 
Het besef dat we iets voor anderen kunnen doen blijft door groeien.
 
Langzaam maar zeker wordt er van alles op touw gezet. Het idee begint te landen dat er iets aan de hand is en we er gezamenlijk iets mee moeten. ( Venus in 12) Je omringen met mensen waar je mee kan delen in denkbeelden en ideeën is nu erg belangrijk. Contact maken met vrienden, bekenden en anderen waar je een band mee hebt op basis van dezelfde manier van in het leven staan,  tegen dingen aankijken, kristalliseert zich langzaam maar zeker meer uit.
 
Deze nieuwe maan is er een die al dagen vooraf voelbaar is.
 
Het voelt of het tijd is wat te doen en te ondernemen met bekenden, vrienden, mensen waarmee je in een Facebookgroep of andere sociale media zit. De verbindende factor legt meer gewicht in de schaal momenteel. Samen zijn verbindt en als dat niet fysiek kan en live dan kan dat nog altijd per telefoon, internet en van afstand. Gevoel en de wil om wat te doen gaan hand in hand. Groei en stappen zetten daar gaat deze nieuwe maan normaliter over. Het is tenslotte Lente en dan mag er van alles gaan groeien en bloeien. Veel mensen zetten nu stappen om in beweging te komen. Ram energie zorgt ervoor dat er van alles in gang wordt gezet het is een prima energie om van alles op te starten en te lijf te gaan. Steek je energie in zaken die nodig zijn, waar je aandacht heen gaat en mag gaan. Het gevoel dat het tijd is voor een nieuwe richting, iets nieuws kan erg aanwezig zijn. 
 
Op staan en van je laten horen maar ook rechtstreeks en recht vooruit je mening ventileren kan een rol gaan spelen.
 
Wrijving en felheid kan er zeker zijn en vooral bij meningen en ideeën die anders zijn dan de jouwe de kop opsteken. Je wilt er tegen in gaan en jouw eigen geluid laten horen. Met deze Ram energie, waar zowel de zon als de maan zich in bevinden, kan ervoor zorgen dat het abrupt, impulsief en bot overkomen. Je kan meer uit impuls reageren en eruit gooien wat je dwarszit zonder dat je rekening houdt met anderen en hun gevoelens.
 
Planeten in Steenbok.
 
Er is een samenstand van een aantal planeten in Steenbok, deze kunnen aangeven dat het nu om een vrij heftige periode gaat, de komende weken, deel van het jaar. Dit kan inhouden dat corona erg om zich heen grijpt en er dus heel veel mensen ziek worden en opgenomen moeten worden. Een andere mogelijkheid of uitwerking is dat er zaken omtrent macht en onmacht gaan spelen. Wel of geen lock-down speelt daar wellicht een rol in. Aandacht en vooral veel energie gaat naar crisis, leed, het leven maar ook ziekte en andere heftige zaken spelen een rol. Niet te vergeten onze economie en geldsysteem. Omdat er ook Mars energie bij deze stand is betrokken kan ik weinig anders bedenken dan aan het leger dat ingezet wordt om in de maatschappij te helpen, bij te springen of anderszins. Mars energie kan gericht zijn op bestrijding en wat te doen. Deze komende weken gaan veel impact hebben in Nederland.
 
Onduidelijkheid speelt een rol.
 
Het kan chaotisch aandoen op dit moment. Meevoelen en ons goed kunnen inleven in de ander is waar we in kunnen uitblinken. Mensen zijn zoekend naar een duidelijke richting en koers. Er wordt nu veel meegeleefd en aanvoelen gaat makkelijk. Hierbij kan de gedachte ‘het kan mij ook overkomen’ meespelen. Het inlevende vermogen is groot momenteel. 
 
Nieuwe stappen in een maatschappij in verandering.
 
Voor een nieuwe richting en het anders inrichten van onze maatschappij ben ik niet specifiek huiverig. Er kunnen nu zaken aan het licht komen die een rol spelen die eerder niet duidelijk waren. Nieuwe stappen kunnen worden gezet. In welke richting en op welke manier is nu niet of veelal nog niet duidelijk. Gaan we echt naar een andere maatschappij en vullen we het echt anders in zodat het een meer gelijkwaardige samenleving wordt? Voor nu is het belangrijk om dichtbij jezelf te blijven. Te bekijken of dit de richting is die je op wilt. Laat een ieder dit op haar en zijn manier bepalen. Ieder doet dit op een eigen tempo en ook de manier waarop de planeet energieën inwerken is voor ons ieder van ons ander.
 
Take care.
 
Het raakt je dat is zeker op welk terrein dat voor jouw speelt is af te lezen aan je horoscoop. Meer weten? 
 
Hoor het graag. 
 

Home