De nieuwe maan 23 april 2020

Groei, bloei, keuzes maken en waar schenk je aandacht aan in. Vasthouden en loslaten wat niet meer nodig is. Zichtbaar worden…

Groei, bloei en keuzes maken.

Tijd van tot bloei laten komen, doorlaten groeien en ontwikkelen. De kleuren, kleuren de natuur. Waarbij de diverse nuances groen nu voor mij het meest in het oog springen. Uitlaten groeien wat jouw aandacht heeft is erg belangrijk. Deze periode van het jaar is altijd een periode van keuzes maken waar je, jouw energie aan wilt spenderen. Nu lijkt het echter niet alleen om je eigen stuk te gaan. Je keuze is veel breder en heeft veel meer impact. De reikwijdte hiervan gaat nu ook over je kinderen, kleinkinderen, andermans kinderen, andere mensen. Het kan effect hebben op de komende periode. Klinkt dit zwaar? Juist nu is een goed moment om bewustere keuzes te maken.

Nog geen nieuwe regelmaat en normaal is nu niet normaal

Omdat we nog geen nieuwe regelmaat hebben gevonden en de situatie niet normaal is. Zoekend naar wat normaal is en zonder vast te kunnen houden aan wat voorheen normaal was. Grenzen zijn er genoeg en worden ook zichtbaar en duidelijk gesteld. Wat vindt je er nou eigenlijk van? Het kunnen allemaal gedachten en ideeën zijn die je bezig houden of kunnen houden.

Behoefte aan contact

Ook al zitten we thuis er is en blijft een grote behoefte aan contact. Je laten informeren, alles kan nu vanuit huis, zoveel mogelijk geregeld worden. Boodschappen worden voor de deur afgeleverd, verkopen via internet en ook sociale contacten verlopen vaak via internet momenteel. Een gedeelte wat hiervan de komende periode zeker overeind blijft. Thuis wordt als een plek ervaren waar veel gecommuniceerd wordt en er op basis daarvan contact is. Communicatief gezien kan het wat directer, harder en soms simpel weg bot overkomen. Rechtstreeks zonder een blad voor de mond te nemen, laten horen wat je van iets denkt of vindt daar wordt nu veel prijs opgesteld. Er gebeurd van alles op sociaal media en via alle andere media kanalen waar we toegang toe hebben. Ook veel nieuwe initiatieven passeren de revue.

Op onderzoek uitgaan, zorg en aandacht

Er kan behoefte zijn om op onderzoek uit te gaan in je verleden, dus familie, gezin of persoonlijk verleden. Loslaten opruimen en uitpluizen zijn thema’s die deze maand een rol kunnen spelen. Dit is veelal op het persoonlijke vlak. Naast het sociale stuk waar nu zo,n groot beroep op wordt gedaan speelt er ook nog het omhoog borrelen en het boven komen drijven van zaken die eerst niet helder waren, verborgen lagen. Op maatschappelijk en samenlevingsniveau kan dit ter zijner tijd een grote impact hebben. De komende periode kenmerkt zich grotendeels door wel door hebben dat er een klepel is maar niet weten waar dan de klok is gebleven. Mede doordat planeten weer tegengesteld gaan lopen keert de aandacht zich wat meer naar binnen en daarnaast blijft deze wel naar de omgeving uitreiken. Zodat een ieder zo veel mogelijk wordt geholpen waarbij nu de nadruk op de zwakkeren in de samenleving ligt. Men wil het goed doen voor hen. Mij houdt de vraag bezig: ‘Hebben zij nog echt een stem in het geheel?’ Zorgen voor is nu heel zichtbaar het kopstuk. Te pas en te onpas wordt het ingezet en genoemd.

Herkenbaar, economie, doorzetten en je ene voet voor de andere zetten

Deze nieuwe maan staan de zon en maan gezamenlijk in de Stier. Er wordt nog meer waarde gehecht aan wat herkenbaar, meetbaar en vertrouwd is. Wat de boer niet kent dat eet hij niet. Voor ons inwoners van Nederland kan je daarbij ook nog denken aan… Onze portemonnee en de financiële handel en wandel waar vaak veel waarde aan wordt gehecht. Economie en handel is bekend en daar kunnen de meeste wel wat mee. Een hap te eten en een dak boven je hoofd zijn belangrijk en daar wordt door de Stier ook erg veel prijs opgesteld. Evenals dat iets op een bepaalde manier prima is en geen verandering nodig heeft. Het is allemaal in het straatje van de Stier. Dol op groei, bloei en genieten van wat er is bekend en vertrouwd is. Doorzetten daar komt het op aan. Maar ook creativiteit en niet eerder ontdekte kanten van jezelf kunnen zichtbaar worden de komende maan (d). Hou vast waar je acht dat, dat nodig is en laat gaan wat niet nodig is en je wellicht belemmert. Kijk wat je kan doen, inbrengen en vooral wat je tot groei en bloei kan laten komen. Ja, ook nu is en blijft dat mogelijk. Trek je plan, zet de ene voet voor de andere en zo stap voor stap ben je op weg. Naar verderop en ooit.

Geniet en focus op het NU

Genieten hoort veelal ook bij deze periode van het jaar. Alles loopt uit in de natuur en wat je aandacht geeft groeit . Ook voor persoonlijke dingen in je leven geldt dit. Je talenten ontwikkelen en nader onderzoeken. Waar zet je verder op in en wil je, je aandacht aan schenken dit jaar. Vasthoudend kan de Stierse energie zeker werken net als een bepaalde koppigheid om vast te houden wat je kent. Maak gebruik van de doelgerichte energie. Probeer zoveel mogelijk de energie voor je te laten werken en dat kan soms betekenen dat het allemaal wat traag gaat, je misschien wel graag thuis bent en in combinatie met andere energieën in staat bent om los te laten wat er nu niet toe doet en je te focussen op wat NU belangrijk is.

Uranus, financiën en een uitwerking

Omdat Uranus ook nog steeds in de Stier staat zijn financiële veranderingen nog steeds gaande. Niet heel zichtbaar maar ze zijn er wel. Pas over een poosje merken we  de definitieve uitwerking hiervan.Om je een beeld te geven: De laatste keer dat Uranus in Stier stond kregen we huizen die de voorloper waren van onze flats. De zogenaamde woonkazernes. Deze waren met name in Duitsland rond 1925 een populaire woonvorm. Een goedkope en eenvoudige manier om relatief veel mensen op een klein stukje grond te laten wonen. Voor die tijd een totale nieuwe manier van wonen.

Loslaten risico’s en vertragingen

Leven is loslaten dat is wat er nu als moeilijk, lastig en wellicht eng kan worden beschouwd. Er gebeurd van alles tijdens je leven en welk risico wordt er dan genomen. Begrens je mensen of laat je ze zelf keuzes maken. De focus hierop is nu groot. Met man en macht wordt getracht iets tegen te houden en te reduceren wat grenzeloos is, te klein is om met het oog te zien en te te controleren. Vele mensen zitten noodgedwongen thuis en de komende periode zal dit grotendeels zo blijven. Stap voor stap kan heel traag gaan. In de komende maan(d). De energie van Stier die nu zo prominent aanwezig is zal het proces niet helpen versnellen. Eerder vertragen om zoveel mogelijk onzekerheden uit te kunnen sluiten.

Een astrologisch consult kan je inkijk geven in wat er allemaal speelt en gaat spelen. In deze onrustige tijd verheldert het. Een consult kan zeker ook digitaal via Skype of Zoom.

Meer weten neem dan contact op:  Druk op de knop hieronder.

Home