Een tegenstelling tussen de zon en maan die elkaar, hopelijk ergens in het midden vinden. Lastig omdat zowel de zon als de maan in tekens staan die eenvoudiger zwart-wit denken dan in grijs tinten.  Volhouden, doorzetten, je inzetten voor wat je verder wilt laten ontwikkelen en je daar op focussen. Dit kan van alles zijn grote en kleine onderwerpen en thema’s.

Emoties liggen ten grondslag aan deze stand

Heftige gevoelens en zaken uit de familie, gezin kunnen aan de oppervlakte komen. Intenser voelen en waarnemen kan hier heel sterk bij horen. Iets oppikken van de emoties van een ander gaat eenvoudiger maar ook je eigen gevoelens en emoties kunnen intens zijn. Gevoelsmatig kan het allemaal een beetje overweldigend zijn. De aandacht gaat uit naar gevoel en je kan er meer mee bezig zijn. Net of je door een magneet wordt aangetrokken en het onontkoombaar is. Als je ergens voor wilt gaan ga je er ook volledig voor momenteel. Je kan er helemaal in opgaan. Wat heel positief kan zijn, vanwege het doorzettingsvermogen en volhouden. Gaan voor je doel en je daar oprichten is zowel Schorpioen als Stier energie, ze spelen beide een rol, tijdens deze volle maan.

Zichtbaar in de wereld is dat er nu over het meeste langer wordt na gedacht

 Kauwen, herkauwen en nog eens peinzen. Woorden nog eens overdenken voor er iets gezegd, geschreven wordt. Lang niet zo uitgesproken als de Schorpioen energie van de volle maan. Wel kan er koppig worden volgehouden dat iets is zoals er wordt gedacht en kan er traag met veranderingen, aanpassingen worden omgegaan.

Aandachtig wordt alles overdacht

Er wordt gedacht, gewogen en geprobeerd om tot een goed besluit te komen. Of dit nu op het niveau is van de overheid met het corona beleid op landsniveau of op het persoonlijke vlak. Mercurius staat in Stier en levert zo zijn bijdrage aan het geheel. Spontaan iets schrijven of roepen  is nu minder natuurlijk gedrag.

Het financiële stuk kan nu weer wat zichtbaarder worden.

Het woord economie valt weer vaker. Met name ondernemers die nu verplicht gesloten zijn staan te trappelen om weer open te mogen. Ze bereiden zich voor op wat er mag komen. Een goed moment om dit goed doordacht en weloverwogen in gang te gaan zetten. Hopelijk laat de uitvoering niet al te lang op zich wachten. Nog steeds, of misschien beter geformuleerd, steeds meer spelen economische belangen en geld een rol. Veel horen we daar momenteel, meestal, niet over in de reguliere media. De langere termijn effecten zijn nu ook nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat deze periode een lange impact gaat hebben op iedereen en dat er economisch van alles speelt. De economie gaat de komende jaren veranderen dat durf ik wel een bepaalde zekerheid op te schrijven.( Uranus in Stier).

Werk is best belangrijk

Een eigen inkomen genereren en zo financiele zelfstandig tot stand weten te brengen. Nu kunnen er sterke emoties worden opgeroepen als het er over gaat.Voelbaar niet direct zichtbaar (Schorpioen) gravend en zoekend proberen uit te kristalliseren hoe er vorm mag worden gegeven. Aan werk, en alles wat daarmee samen hangt. Het wordt nu langzaam en zeker duidelijk hoe er wordt verwacht dat het leven van alledag weer vorm gaat krijgen. Zodat er weer gewerkt kan worden, onderwijs kan worden genoten en diverse soorten werk kunnen worden verricht. De verwachting is grote veranderingen in hoe het leven geleefd wordt. ( Pluto). Op ons en onze lichamelijke en geestelijke weerstand  gaat het veel effect  hebben. Dat doet het nu al. Het is niet natuurlijk en zeker niet normaal om geen nabij contact te hebben met andere mensen. Wel natuurlijk gedrag is het om zwakkeren en zieken te willen beschermen. Iets wat nu geprobeerd wordt, zie ook de situatie in verpleeg en verzorgingstehuizen.

Hoe het uiteindelijk gaat lopen in het dagelijkse leven gaan we, ieder voor zich zelf beleven.

Er zullen veel begrenzingen worden ingevoerd en hoge verwachtingen zijn over de aan te houden normen voor deze, hopelijk tijdelijke, situatie. Er zal veel drukte en een grote hoeveelheid werk worden ervaren. Deze werkdruk hoeft niet negatief te zijn, het is fantastisch als je ervaart dat mensen je werk gemist hebben en er op hebben zitten wachten tot ze weer bij je terecht kunnen. Wat ik me in sommige contact beroepen goed kan voorstellen. Nu is het zaak om de logistieke dingen, als klanten stromen in een winkel en vele andere maatregelen goed te regelen en organiseren. Hierbij vertrouw ik op de goede afloop en de tijdelijkheid van deze restricties. ( Saturnus en Jupiter).

Natuurlijk blijft de zorg druk

Nu juist weer een oplopende werkdruk worden ervaren door meerdere afdelingen in plaats van de SEH, IC en COVID afdelingen als allerdrukst verspreid de drukte zich weer steeds meer door het hele ziekenhuis en bij de huisarts zal het vast ook toenemend zijn de drukte. Gezondheidszorg is belangrijk zeker. Zelf zorg dragen voor je gezondheid is vaak nog een groter goed. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en hoe je je lijf behandelt ook bepaal je zelf wat ermee gebeurd. Toch?

Waar breng jij je aandacht naar toe en wat mag verder gaan uitgroeien

 Nu is het een moment van overdenken waard. Juist nu is het bepalen van wat voor jouw zo belangrijk is dat je er meer mee wilt of iets nieuws wilt oppakken en doorontwikkelen. Groot hoeft dit niet te zijn. Stap voor stap ben je ook in beweging en heb je na een week, maand of seizoen ook al veel vorderingen gemaakt, geleerd of tot stand gebracht.

Zolang je hart erin en bij zit en je gevoel mee mag doen komt het goed. Zeker weten.

Take care!

Liever een persoonlijk consult? Zodat er meer nadruk ligt op hoe de planeten voor jouw uitwerken en wat ik daaruit voor je kan aflezen?

Neem dan contact op: www.kailosinzichten.nl/contact

Home