Nieuwe maan samen en gezamenlijk (1)

Samenwerking, communicatie en vooral praten over wat nu de aandacht trekt. Het gezellig willen hebben en houden, verdieping nodig hebben en zoeken. Met een partner of iemand waar je contact mee hebt van mens tot mens. Onafhankelijk maar toch samen. De wereld verandert ook wat werk betreft en hoe het verdere verloop is en kan zijn.

Communicatie over van alles en nog wat. Met anderen om je heen, de behoefte neemt toe en wordt nu belangrijk gevonden.

Pittige discussies en gesprekken kunnen er zeker zijn. Uitwisselen met elkaar, van gedachten wisselen het zijn deze conversaties die nu belangrijker kunnen worden of zijn. Daarnaast is het samen zijn en uitwisselen heel belangrijk. Er kan meer behoefte zijn om nader tot elkaar te komen, met name dan in praten, mailen, appen en andere manieren van verbinden met elkaar. De diepte in en over beladen onderwerpen praten is ook wat zich meer kan aandienen deze maan(d). Het moet mogelijk zijn om over van alles te praten…. Alleen kan er de neiging zijn, om meer dan normaal, emoties en emotionele betrokkenheid van jezelf er buiten te houden. Meer communicatie, daar kan een grote behoefte aan zijn. Nu eindelijk weer een praatje willen maken met de buurman of de kassiere van de supermarkt (Jupiter). De regels en grenzen worden weer meer opgerekt en verschuiven terug naar wat toegankelijkere regels voor iedereen. Daar ligt de komende tijd nog een uitdaging om het goed te laten verlopen voor zoveel mogelijk mensen. De behoefte aan contact is 1 van onze meest menselijke eigenschappen en juist die hebben de afgelopen tijd heel erg te lijden gehad van alle maatregelen.

Maan, zon, Venus en Mercurius in Tweelingen.

Met de maan, zon, Venus en Mercurius in Tweelingen wordt er volop contact gemaakt, waarbij er een nadruk kan zijn voor gezelligheid, samen, praten, uitwisselen. Tweelingen wil graag onafhankelijk zijn en overkomen en door deze grote vertegenwoordiging van planeten, kan je er vanuit gaan dat dit zijn weerslag heeft op je persoonlijke leven. Positief of negatief, direct of indirect krijg je ermee te maken in de komende tijd. Iedereen heeft een mening en wil van zich laten horen. Dat kan nu weer meer gaan spelen ook als het over de huidige crisis/toestand gaat.

Nieuwe maan is een goed groei en bloei moment.

De aandacht gaat naar wat er mogelijk is. Met alle planeten die nu in Tweelingen staat kan dit inhouden dat je aandacht naar meer kennis, lezen, studie uitgaat. Iets nieuws gaan leren, daar is het goed moment voor. Heb je de ruimte en tijd…..doe er dan wat mee.

Diepere zaken worden besproken zolang het niet over je eigen stuk gaat.

Aangrijpende zaken worden openlijk besproken en er wordt meegedacht en geadviseerd wat te doen. Zolang het maar niet te diep in gaat op jouw eigen en persoonlijke stuk. Dan kan de neiging om gesprekken om te buigen en in een andere richting te sturen nu helemaal aanwezig zijn. Het voelt prettiger om het wat oppervlakkiger te houden en het zo toch nog gezellig te hebben. Wat vaak helemaal prima is zolang er niets wordt onderdrukt of weg gestopt, verdwijnt in een doofpot of anderszins. Onderhuids speelt er momenteel van alles. Lang niet alles wat speelt wordt openlijk weergegeven of gedeeld. Het kan wel worden ervaren en gevoelt. Alleen als er dan niets over wordt gedeeld blijft het vaak bij een vermoeden of gevoel. ( Pluto). Uiteindelijk komt het bovendrijven of wordt er tegen grenzen aan gelopen.

Handel en wandel, werk en economie.

Behalve de behoefte aan communicatie is er ook weer meer behoefte aan handel, verkoop, economische ontwikkelingen, er mag, vanuit de overheid, weer meer en hier wordt zeker gebruik van gemaakt. Op een andere manier, met veranderingen en wijzigingen in dienstverlening. Het mag anders en er zullen zeker vele diensten anders worden aangeboden. Deels zal dit blijvend zijn, als het aan de overheid ligt. Anders is wel een woord wat nu, bijna naadloos, aan de economie kan worden vast geplakt. Financieel wordt het anders, er wordt anders gewerkt om je brood te verdienen. Wijzigingen en veranderingen gaan vaak niet zonder slag of stoot. Wat bekend is geeft vastigheid en dat geeft een gevoel van zekerheid. Hier is zeker geen sprake van momenteel. Anders betekend niet altijd beter en hoe dit anders eruit gaat zien is afhankelijk van wat we er allemaal samen van maken. Dat lijkt mij ondertussen wel duidelijk. Het moment dat werken echt gaat veranderen lijkt mijn al echt gaande, we zitten er eerder middenin dan dat we er nog voor staan.

Gezondheid en de zorg.

Gezondheid blijft een item wat ons bezighoudt. Zowel het werken in de gezondheidszorg sector als het afnemen van zorg zullen onderhevig zijn aan veranderingen. Wat nu in gang worden gezet levert uiteindelijk een bepaald eind resultaat op. Is dat het resultaat wat we willen of willen we het anders en op een andere manier? Een vraag die mij persoonlijk heel erg bezighoudt zowel gezien mijn part-time baan in een ziekenhuis als in mijn praktijk Kailos. Ook het onderwerp gezond houdt mij al jaren bezig. Maar daar een andere keer verder over.

Voor nu. Geniet van de nieuwe maan(d). Pas op jezelf en wie je lief is. Take care!

Meer weten over de maanswerking en wat deze voor jouw doet en kan betekenen?

Neem dan contact op: www.kailosinzichten.nl/contact

Home