Tijd om te oogsten. Overdenken wat je liever kwijt dan rijk bent en absoluut niet meer wilt. Bekijken of het zo acceptabel is wat er aangepast, veranderd mag worden. Totaal anders mag. Vooral op innerlijk niveau kan het merkbaar zijn en je bezighouden.

Een wereld in beweging en verandering

 Heftig kunnen gebeurtenissen binnenkomen. Juist een goed moment om te bedenken wat wel en vooral niet meer wenselijk is met deze volle maan. Op weg naar het najaar en de winter met wel of geen nieuwe lockdown voor ogen. Wat willen we niet meer maatschappelijk gezien. Kijken naar wat je hebt en of dit klopt met wat je wilt, je had voorgesteld. Werkt het voor jou of totaal niet? Wat wil je niet meer op persoonlijk vlak speelt natuurlijk ook een aanzienlijke rol.  Ook het moment om stil te staan bij waar je dankbaar voor kunt zijn. Je bent er, dat ten eerste. Waar je nu staat en wat je tot zover allemaal gedaan hebt om daar te komen is ook iets om af en toe bij stil te staan. Neem wat tijd om hier eens over na te denken. Als je dat al niet aan het doen was.Vooral nu de wereld zo veranderlijk en in beweging is kan het enorm helpen om rustig te reflecteren en hier bewust van te zijn of te worden.

Ondersteunen en een hand toesteken

Een ander bijstaan of van dienst zijn is iets waar inzet en bereidheid zeker voor zijn te vinden. Alleen je wilt zelf, zoveel mogelijk grip houden en sturen. Waar dat mogelijk is wil jij bepalen. Iemand willen helpen als er verdriet, crisis, ziekte speelt is wat daarbij zeker een doorslaggevende rol kan spelen. In het leven komen we zo nu en dan heftige zaken tegen waarbij actie nodig is. Dit hoeft niet altijd groot te zijn of met veel beweging.  Wel kan er veel door in gang gezet worden, hoe klein soms ook. Als het om ondersteuning gaat en je zijdelings betrokken bent kan het soms al genoeg zijn om er simpel weg te zijn. Fijn als er iemand is als je zelf hulp nodig hebt. Hoewel jezelf de regie, wilt aangeven als het om de afhandeling, beleving gaat.

Kritisch geluiden die vooral innerlijk merkbaar zijn

Gesprekken worden gevoerd en gehouden. Kritische geluiden worden en blijven duidelijker zichtbaar worden. ( Mercurius in aspect met Saturnus.) Nu ligt vooral de nadruk op wat de ander zegt. Meeleven en meevoelen spelen de boventoon voorlopig, nog. Inventariseren in je eigen omgeving zodat er duidelijke beelden ontstaan van de mening van anderen. Familie, kennissen en vrienden helpen zo mee, zonder dat ze zich daar bewust van hoeven zijn, aan het vormen van jouw wereldbeeld. De nadruk ligt hierbij vooral op 1 op 1 relaties. Deze kunnen nu meer de nadruk krijgen. Aangezien er een spanningsveld ligt tussen een communicatieve,vriendelijke, losse, luchtige benadering versus het krampachtig proberen vasthoudendheid binnen bepaalde grenzen. Leidend uitgangspunt is wat acceptabel is of wordt gevonden hierin. Aangezien hier heel veel wrijving op is kan dit chaotisch verlopen. Een niet harmonieus compromis vinden is waar met deze stand veel kans op is. Enerzijds wordt er geschermd met dit hebben we afgesproken op maatschappelijk dan wel relatie vlak. Anderzijds is er veel oog en aandacht voor sociale contacten, relaties en verbindingen. Slim is, volgens mij, om hierbij te proberen de lange termijn in het oog te houden. Venus en Saturnus die een verbinding maken waar je veel van kan leren. Het  voelbaar is en je het gevoel kan geven in te worden geperkt en begrensd kan een overduidelijke stempel drukken op je leven. Van een leien dakje gaat het in ieder geval niet. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je anderen een richting wilt geven die jou goed lijkt en aansluit bij wat voor jouw ‘normaal’ is.

Reflecteren wat je bezig hield en houdt

Reflecteren wat er in jou ligt en je gevoelig voor kan zijn, blijft deze zomer een rol spelen. Veelal is dit energie waarbij je naar binnen keert. Meestal kenmerkend voor jezelf terug trekken. Als je puur naar een seizoen kijkt waar dit in past, is dit meer iets voor einde herfst of het winter seizoen. Blijkbaar is het nu al nodig om hier aandacht aan te besteden. Alle planeten die retrograde lopen versterken elkaar enigszins. Innerlijk rommelt het bij velen nog meer dan buiten ons. In het reine komen met jezelf. Verklaren wat voor jou de beste invulling is, wat er mag en moet veranderen. De kaders die voor jouw acceptabel zijn en vooral de basis voor transformatie. Die eerst op persoonlijk niveau goed moet voelen en voor het zelfbeeld moet kloppen voor dat er mee kan worden bewogen en gedeind op maatschappelijk niveau. Niets zegt dit over de richting waarin er mee gedeind en bewogen wordt. Nog over het tempo waarin. Dit is altijd anders voor een ieder. Waar de 1 snel mee beweegt lukt dit voor de ander niet. Mag er nog worden overwogen en afgewogen.

Normen en waarden en wat is ‘normaal?’

Het gevoel dat normen en waarden, wat gangbaar is voor jou en het algemeen belang speelt een grote rol. Als dat goed aanvoelt en acceptabel is, is de kans groter dat er eerder wordt mee bewogen. De basis mag goed zijn, waar een zekere levensstandaard als uitgangspunt mag worden genomen. Hierbij kunnen financiële middelen zeker een onderdeel van zijn. Net als zelfstandigheid, op eigen benen kunnen staan. De maan in Waterman heeft hier zeker een kleur bij met veel oog voor anderen. Niet voor niets horen de woorden gelijkheid en broederschap bij het teken Waterman. Met de maan in dit teken kan het moeilijk zijn om contact te maken met gevoelens en emoties van met name jezelf. De vrijheid waar jezelf naar zoekt en zo nodig kan hebben, momenteel kan je ook aan  anderen gunnen.

Humaniteit kan een grote rol spelen. Dat is ook precies wat nu meer dan ooit speelt. Laten we elkaar steunen en ondersteunen waar nodig is. Zonder daarbij eigenheid, uniek zijn op persoonlijk vlak tekort te doen.

Geniet nog van de zomer.

Home