Nieuwe maan 19 augustus 2020

Nieuwe maan is een tijd van overdenken wat er tot groei mag komen. Hier kan je mee bezig zijn terwijl innerlijke processen van wat is voor jouw acceptabel ook een plek in je aandachtsspanne in nemen. Veranderingen die bij het leven horen maar ook waardering en zelfvertrouwen. Het zijn allemaal thema’s waar je, je handen aan kan vol hebben.

Nieuwe maan en een nieuw begin

Mooi moment voor nieuwe maan. De scholen beginnen deze week weer hier in regio Noord. Voor mijn zoon begint er een hele nieuwe fase in zijn leven, de middelbare school. Letterlijk een nieuw begin. Groeien op geheel eigen wijze, het doen zoals voor jouw goed is… het zijn allemaal zaken waar de Leeuw standen bij komen kijken momenteel en ze goed, aardig tot hun recht kunnen komen.

De basis en wat acceptabel is

Het willen doen zoals goed voelt en aanvoelt in de kern. Basis, normen en waarden dak boven je hoofd. Doen of niet doen als er ergens beslissingen over worden genomen. Weg bluffen kan een manier zijn om om te gaan wat er zoal speelt. Dat het niet zo ernstig is of er niet zwaar aan getild hoeft te worden. Innerlijk, echter, kan van alles spelen waardoor de vraag rijst of er goede keuzes, beslissingen etc, gemaakt wordt. Kwetsbaar, gevoelig het op eigen wijze willen doen zonder rekening te houden met of met het oog op… Ook op het gebied van communicatie speelt er van alles. De economie staat ook niet stil. Wie weet wordt er nu door, sommige medewerkers, bedrijven en beroepen een manier gevonden om handel te bedrijven en te werken vanuit een geheel eigen oogpunt.

Werken anders inrichten

Zo schuiven we langzaam naar het einde van de zomer. Er kan nu de neiging zijn om weer volop aan het werk te gaan. Veel werk te verrichten, verzetten. Betaalt dan wel onbetaald. Er zijn overduidelijk dingen aan het veranderen op het terrein van werk. Zo zou het best weleens zo kunnen zijn of worden dat er tezijnertijd weinig tot geen kantoren meer nodig zijn. Er zijn¬† banen die thuis ook prima kunnen worden uitgevoerd. Waarbij er af en toe een overleg is of een paar dagen samengewerkt wordt op een locatie met collega’s. Voor banen in de zorg en het onderwijs is dit minder vanzelfsprekend. Een chirurg kan nu eenmaal niet zonder OK team opereren laat staan vanuit huis. Terwijl in de zorg momenteel heel veel wordt herzien en heringericht, over wordt nagedacht of het anders kan en mag. Want welke verandering is er wenselijk en welke niet? Zo gaat het werken transformeren en veranderen.¬† ( Pluto, Saturnus en Jupiter retrograde.)

Veranderingen zorgen voor beweging

Veranderingen horen bij het leven, dat is zeker. Zonder verandering is er stilstand en vaak al snel achteruitgang. Wat helemaal niet hoeft te betekenen dat de economie moet doorgroeien of ontwikkelen. Er zijn meer soorten groei. Ook het welbevinden en de kwaliteit van leven zijn belangrijke ijkpunten waar rekening mee mag worden gehouden. Innerlijk wordt iets ervaren en naar buiten toe gespiegeld. De onzekerheid en angst, die al maanden heerst, blijft aanwezig. Het is aan ieder voor zich om na te gaan of dit het juiste uitgangspunt is en of het wellicht anders kan.

Groei en wat wil je? Praat erover

Wat mag er tot groei komen in de komende periode en vooral wat wil je dat er verder uitgroeit. Geef daar aandacht aan zodat het kan gaan uitgroeien en door ontwikkelen. Wat je voeding geeft groeit. Nu is het nog een prima moment om te voeden wat uit mag groeien. Hou daarbij jezelf als referentiekader erbij. Voelt het goed? Dat is een goede gedachte om in je achterhoofd te houden. Praten over wat je wilt, wat voor jouw acceptabel en toepasbaar is, de mogelijkheden die je krijgt en zich voordoen. Daar kan je nu heel erg mee bezig zijn. Kansen die je opmerkt kunnen mogelijke nieuwe paden gaan vormen waarbij er talenten en kwaliteiten ontdekt worden in jezelf. Die je, als je op een later tijdstip terugkijkt, daarvoor nooit had opgemerkt of ontwikkeld zonder deze kansen en mogelijkheden die zich voordeden. ( Mercurius in Leeuw.)

Mogelijkheden

Waardering van anderen kan nu veel belangrijker voor je zijn. Let hierbij op dat je dat niet teveel als uitgangspunt hanteert, omdat je onzeker wordt of anders iets niet durft te doen of te ontwikkelen. Juist nu kunnen er mooie, nieuwe, creatieve en mogelijkheden van zich laten horen. De wereld veranderd en als jij daarin de route kiest die kloppend is kan je tot mooie ontwikkelingen komen.Waarbij angst en onzekerheid niet leidend zijn. ( Maan in Leeuw en Zon in Leeuw.)

Zelfvertrouwen en willen helpen

Vertrouwen op jezelf en dit durven neerzetten en tonen aan de wereld om je heen kan heel lastig en moeilijk zijn. Onder het mom van bluf, ik zal mezelf weleens even laten zien, kan er flink groot worden gedaan. Het afdoen of het niks is uiterlijk terwijl er innerlijk van alles speelt, onrust, onzekerheid, twijfel. Dit kan anderen een vals beeld geven ( Mars in Ram.) Met het oog op het helpen van andere mensen, die dat kunnen gebruiken maar ook met het oog op de mensen in het algemeen. Het milieu, de aarde waar we leven kunnen er nu verrassende veranderingen ontstaan. Een idee vindt ergens een voedingsbodem. Waarna dit kan gaan uitgroeien tot een plan en uiteindelijk wordt doorontwikkeld tot het een vorm krijgt. Meestal begint dat heel klein. Dat kan hele grote resultaten hebben en is 1 van de manieren waarop er allerlei uitvindingen zijn gedaan in het verleden. Hierbij kan er aan van alles en nog wat gedacht worden. ( Uranus in Stier *10.) Wat voor de 1 wenselijk is en een geweldig idee is dat voor de ander niet. Veelal komen nieuwe ideeen nu ook nog niet ontplooing maar er kan wel van alles broeien, bedacht, uitgeschreven worden. Zodat er op een later moment mee aan de gang kan worden gegaan. Als de tijd rijp is of het idee voldoende uitgewerkt is. Wie zal het zeggen?

Keuzes maken

Heftige tijden zullen altijd gaan en komen. De manier waarop jij daar mee omgaat bepaald de uiteindelijke uitkomsten en effecten op de lange duur. Daarin ben jij altijd zelf degene die de keuze maakt. Geef jezelf ruimte, rust, liefde en wees niet te streng. Onthoudt als je geen stappen maakt is er ook geen beweging.

Veranderingen ontstaan door beweging hoe klein ook.

Geniet nog van de zomer en proost op het leven

Lijkt een persoonlijke duiding je wel wat?

Zo krijg je meer inzichten en begrip in jezelf.

Voordeel haal je er zeker uit doordat je begrijpt wat er speelt in je leven en hier dus beter op in kan spelen.

Neem contact op: www.kailosinzichten.nl/contact

Home