Nieuwe maan jezelf neerzetten in deze wereld
Deze nieuwe maan is goed om te bekijken wat je wilt neerzetten in de wereld. Presentatie van jezelf, bijdrages en manier van overkomen spelen een rol. Met name kan er gaan spelen hoe je daar vorm aan wilt gaan geven. Of je dus tevreden bent met hoe het is en gaat. Of zijn er toch nog een aantal wensen waarin groei en bloei mogelijk en toepasbaar is. Dit kan privé maar ook op zakelijk gebied een rol spelen. Carrière en werk mag best kritisch worden bekeken. Is de vorm en werkbaarheid nog goed? Kan je, je daarbij afvragen. Het prima is om eens af te tasten of iets werkt en of je ergens beter in wilt worden. Ben je dan ook bereid er tijd en energie in te stoppen om tot stand te brengen wat je voor ogen hebt? Waar mag de aandacht, jouw aandacht naar toe gaan.
 
De komende tijd met de Maagd, die zowel in de Zon als maan energie aanwezig is, kan dat best wel op kritische wijze zijn. Anderen helpen, zorgen voor anderen, verzorgen, de zorg blijft ook in de belangstelling staan. Er kan een zekere nadruk zijn en worden ervaren om er te zijn voor de ander. Je hoeft zelf niet perse de eerste viool te spelen. Ook goed en content voelen hiermee is belangrijk. De neiging om iets met een vergrootglas te bekijken kan meer dan ooit aanwezig zijn. Welke keuzes maak je en waarom. Er kan veel over worden gesproken en gezegd momenteel. Gezondheid, voeding en een oog voor details spelen een rol. Anders kijken of gaan kijken naar bepaalde issues op gebied van gezondheid kunnen een grote rol gaan spelen.
 
Sociale wenselijkheid kan als erg belangrijk worden ervaren. Juist op dit vlak, tezamen met normen en waarden van een ieder veranderen,wellicht zelfs radicaal. Wennen is dat zeker. Hoewel ik vooral nu geneigd ben om van het positieve uit te gaan. Is het altijd goed radicale veranderingen en transformaties in de gaten te houden. De uitwerking is hopelijk een stuk socialer en gericht op allen en niet een bepaald iemand of 1 persoon. Hier kunnen we nog op aanpassen. Wat als normaal en gangbaar wordt ervaren, wat de geldende regels en verwachtingen zijn. Verandering is normaal. Want zonder verandering is er geen leven. Wel is het belangrijk om te bekijken of het wenselijke veranderingen zijn.
Dat een ieder een dak boven het hoofd heeft en wat te eten, gezond is en toegang heeft tot gezonde voeding lijkt mij, persoonlijk een mooi uitgangspunt. Er gaan veranderingen komen hierin dat zeker. Acceptatie of er een bepaalde draai aangeven of proberen te geven is juist nu heel belangrijk. Noodzakelijke veranderingen kunnen nu een goede kans van slagen maken. Normen en waarden kunnen totaal veranderen, onderuit getrokken worden. Zelf het gevoel en idee hebben onderuit gehaald te worden en geen houvast meer te hebben kan aanwezig zijn. Onduidelijk en spannend kan het aanvoelen. Er kunnen veel initiatieven worden ontwikkeld en hier kunnen veel mensen zich toe aangetrokken voelen of worden.
 
Financieel gaat er ook van alles veranderen, dat is niet van vandaag op morgen maar heel geleidelijk is het al merkbaar. Andere ideeën over geld en betaalmiddelen duiken steeds meer op. Nu vooral nog in de denkfase en wat zou er mogelijk zijn. Uiteindelijk is het dan bekijken wat er realistisch is en vormgegeven kan worden. Hierbij is de werkzaamheid heel belangrijk.Vooral omdat de hele wereld handel voert met elkaar. Of jij en ik uiteindelijk nog contant geld hebben in onze portemonnee maar ook of we terug gaan naar een vorm van ruilhandel…. Het is allemaal mogelijk.
 
Elkaar echt willen helpen en tegemoet komen. De intentie om het samen beter te maken en anderen een hand toe te steken sluit mooi aan bij wat er momenteel spelt op het gebied van de wereldhandel en economieën. Mensen verplaatsen zich over de Aarde. Zoals de vluchtelingen problematiek.
 
Juist nu kan er een toename van initiatieven zijn. Het goed willen doen en groei en bloei van goodwill zijn aanwezig ondanks of dankzij de onrust in de wereld.
Met de zon en maan in de Maagd wordt je vaak in een soort balans gedrongen. Deze zorgt er voor dat het wezenlijk en realistisch blijft. Geen groter dan groter dromen. Wel serieus en toch bevlogen aan de gang gaan. Moeite om bij je gevoel te komen en vanuit gevoel te durven voelen, kunnen voelen is wat nu een rol kan spelen. Wel willen maar daar tijd voor nodig hebben. Wat er te doen is en wat haalbaar is wordt hier ook zeker bij betrokken en benaderd. Er zit wel duidelijk een positieve tendens in ondanks/ dankzij de retrograde planeten. Eerder van binnen naar buiten ervaren en willen regelen. handelen vanuit een persoonlijk standpunt. Of dit nu wel of niet zichtbaar wordt of is in de buitenwereld.
Saturnus gaat eind van de maand september weer direct lopen en kritiek, regels en wetgeving kunnen dan beter en duidelijker worden in de komende periode.
 
Heel wat mensen kunnen nu op wat meer filosofisch naar het leven kijken of daarmee bezig zijn. De zin van het leven, kern van het bestaan en wat kom ik nu echt hier doen. Het zijn ideeën die de aandacht vragen en heel boeiend maar erg groot kunnen voelen. Wat is mijn talent. Alweer een stuk minder groot en beter te bevatten.Een ander is: ‘Wat kom ik hier doen.’ Gegrepen worden door dit soort denkwijzen en beeldvormingen is nu goed mogelijk. Langzaam maar zeker zie je dat bepaalde politieke stromingen, op Europees en wereld niveau zich steeds meer uitgaan kristalliseren.
 
De toekomst wordt nu gemaakt dus denk en vooral voel goed wat er nodig is en welke keuzes je maakt.
Afgelopen periode nemen steeds meer vrouwen het heft in handen om ook van zich te laten horen en te laten zien. Dit op een vrouwelijke manier. Waarbij nu met de Venus in Leeuw er ook meer aandacht gaat naar op eigen en unieke wijze het podium pakken en uitkomen voor mening of visie. Juist nu kunnen de warmte en vurige inslag daar nog wat extra’s aan toevoegen. Samen met een specifieke kijk op de wereld die zegt dat het anders kan en mag zijn.
 
Mercurius zorgt momenteel voor een sociale inslag en houding, met name in gesprekken en discussies. Rekening houden met de ander. Kijken bij een ander en deze op sleeptouw nemen om zo tot een gezamenlijk en liefst fijn taal gebruik te komen. Conflicten en geruzie liever niet maar als het niet anders kan dan is het niet anders. Wat in conflict is en kan zijn met de Mars, die in zijn eigen teken staat, Ram, ook net retrograde gaan lopen. Deze kan de lontjes korter maken en een stuk minder geduldig. In botsing komen met iemand waar je niet mee eens bent. Het is vrij eenvoudig momenteel. Mercurius kan er in ieder geval voor zorgen dat het spontane, enthousiaste, hier en daar wat overhaaste wordt afgeremd. Met als streven om er met elkaar, niet tegen elkaar, uit te komen.
 
Betrokkenheid is belangrijk en dat levert de Mars in Ram zeker op. Alleen de wijze waarop kan momenteel lastig zijn. Uitgaande van goede intenties en ideeën kan je heel ver komen met deze stand. Nu kunnen er met name issues spelen met jongere mensen en kinderen. Ook jezelf neerzetten in de wereld en ontdekken hoe het voor jouw werkt is nu vaak belangrijker dan ooit.
 
Hou van je zelf, doe wat je kan en ontdek, ontwikkel. Doe wat nodig is om te komen waar je heen gaat. Geef jezelf ruimte om dit te ontdekken en neem geen TE overhaaste beslissingen als je twijfelt. Dat wil ik je tenslotte nog meegeven.
 
Nieuwe maan is de periode van groei en uitdenken wat de volgende stappen zijn en die je wilt zetten.
Nieuwsgierig geworden welke tendensen er voor jouw, persoonlijk, gaan spelen de komende periode?
neem dan contact op.

Home