Volle maan 31 oktober 2020

De volle maan van nu wordt ook wel een blauwe maan genoemd omdat er sprake is van de tweede volle maan deze oktober maand. Bijzonder omdat deze maan, ook wel de jachtmaan op Halloween valt, wat slechts eens in de 19 jaar voorkomt. Tevens de tijd dat de winter aanbreekt volgens de Kelten en Heksen hun nieuw jaar vieren ook wel ¬†Samhain, je Halloween viert wat volgens de Katholieken dan weer de avond voor Allerheiligen is. Ze doen allen de bewering dat de sluier tussen de wereld van de doden en de levenden dunner is dan op andere dagen in het jaar. Geeft toch te denken ūüėČ.

Schoorvoetend in beweging komen omdat zekerheid en veiligheid nou eenmaal zijn waar er meer voorkeur naar uitgaat kan afremmen terwijl er daarbij nog een neiging kan zijn om je af te schermen en niet bloot te geven. Contact wordt wel als prettig ervaren zolang het niet te dichtbij komt en het te kwetsbaar voelt.

Zintuigelijke ervaringen en  wat jezelf waarneemt zijn belangrijk, altijd al maar nu met deze volle maan staan ze nog meer in het middelpunt. Het goed voelen, aanvoelen, ervaren, waarnemen, horen en alle andere vormen zijn nu belangrijk. Wat de ander van je waarneemt en ervaart kan met de zintuigen worden waargenomen net als wat jij oppikt van de ander. Met de maan in de Stier wordt hier meer waarde aangehecht. Als het maar goed voelt, er goed uitziet, je lekker kan genieten met de mensen die zich om je heen bevinden. En niet te vergeten het gaat zoals je wilt of in je hoofd zat.

Het zinnelijke luieren en genieten van wat er is te proeven en te zien, mooie muziek om te horen zijn allemaal zichtbare en rechtstreeks waarneembare zaken. Vooral nu kan er wat afgewacht worden voordat het tot een reactie komt. Stier maan energie kan wat lui maken en komt niet zo snel, in ieder geval trager dan normaal in beweging. Onverwachte en niet ingecalculeerde ervaringen kunnen disbalans danig in de hand werken. Met name omdat de gevoelsenergie van het moment niet zo snel tot actie aanzet. Er echter eindeloos over blijven twijfelen, dubben en het lekker uitgebreid laten sudderen, daar is naar alle waarschijnlijkheid geen tijd voor. Actie en handelen is nodig. Door dat er nu iets gebeurd is het ook zaak om nu te gaan handelen. Het wordt in  de schoot geworpen en er mee omgaan en dealen is vaak nodig. Hierbij kan er gevoelsmatig daadwerkelijk wel een rem gevoeld worden. Met name als er normaliter snel in de handel en actie stand wordt gegaan kan dit nu merkbaar zijn.

Elke medaille heeft echter twee kanten zo ook in dit geval. De zon die recht tegen over de maan staat, wat altijd het geval is bij een volle maan, zorgt dat het kan wringen schuren en dat er een behoefte is om verder te kijken dan wat er wordt ervaren. Deze wil meer de diepte in en is genegen om de relatie tussen zichzelf en de ander meer te bekijken, onderzoeken en eens alle kanten op te draaien en als het ware aan de achterkant van de relatie en 1 op 1 contacten te gaan kijken. De bodem er onder wat er nog meer is dan je kan zien en ervaren. Met name door allerlei obstakels en beren op de weg kan er des te meer de behoefte zijn om vast te houden aan wat bekend is, in ieder geval waar het jezelf betreft.

 Veelal is het zo met veranderingen waar deze stand ( Uranus oppositie zon) duid op veranderingen die nodig zijn. Achteraf gezien blijkt geregeld dat de verandering en wat er veranderd of afgestaan is, uiteindelijk niet gemist wordt. Maar dat is pas achteraf dat moment is nog niet daar. Innerlijk speelt er van alles en zijn veranderingen soms al voelbaar de uitwerking naar buiten toe laat nog op zich wachten ( Uranus retrograde). De maatschappelijke veranderingen waar deze stand op kan wijzen hebben veelal een lange weg te gaan voordat deze uiteindelijk zijn gerealiseerd, voelbaar en waarneembaar zijn ze.

Mercurius loopt nog steeds retrograde wat voor verwarring en het elkaar niet begrijpen kan leiden. Hierdoor wordt samen iets doen en ondernemen vaak ook een stuk lastiger. Hoewel dat binnen een week af zou moeten nemen. Aangezien Mercurius dan weer zijn normale loop aanneemt, vanuit de aarde gezien. De zaken willen ophelderen en verder in balans brengen is wat er wel geprobeerd kan worden nu Mercurius weer even terug is in de Weegschaal. In harmonie met een ander en zonder discussies of ruzie kan de behoefte om balans te scheppen aanwezig zijn. Extra aandacht voor het gemeenschappelijke stuk in een relatie kan deze voeden en in stand houden. Terwijl het ook kan zorgen voor uit kristalliseren waardoor het duidelijk wordt wat en of je nog iets aan elkaar en de onderlinge relatie hebt.

De verschillen worden versterkt en daar wordt meer aandacht aangegeven dan voorheen. Hierdoor kan een vriendschap, relatie of contact veranderen. Heeft het nog bestaansrecht is ook iets wat kan worden bekeken. Aan de andere kant kunnen er vrienden en contacten bij komen die een andere insteek hebben dan eerder het geval was. Grenzen tussen mijn en dein worden zichtbaarder en kunnen op grotere schaal effecten geven die de verschillen versterken tussen verschillende groepen en groeperingen.

Alles wijst op dat er veranderingen gaande zijn en dat deze door zetten. Weerstand hierop kan er zeker zijn veranderingen gaan meestal niet zonder slag of stoot.                                                              

Laat staan zonder voor en tegenstanders. Gelukkig zijn er heel veel grijstinten.

Inzicht krijgen in jezelf door middel van een persoonlijke horoscoop duiding levert  helderheid en duidelijkheid op.

Nieuwsgierig wat ik voor jouw kan duiden?

Druk dan op de onderstaande knop.

Home