Waarop wil ik me richten nieuwe maan 15 november 2020

Astrologisch weerbericht: Nieuwe maan in Schorpioen.

Loslaten is met deze nieuwe maan een thema dat speelt. De zon en maan staan beide in het teken Schorpioen. Dit kan een radicaal beeld of gevoel opleveren. Heel erg zwart-wit kan je de wereld inkijken. Moeilijkheden om de tinten grijs te vinden kunnen een rol spelen. Vaak is iets een stuk minder zwart-wit dan in eerste instantie wordt gedacht of gevoeld. Deze maan, op weg naar de Offermaan, de komende volle maan, maakt naar binnen gericht.

Ondanks de indrukken van buitenaf die tegen je aan duwen om met je aandacht naar buiten te gaan. Onderzoeken, aftasten en zoeken naar jezelf en in jezelf. Ook om bij een ander af te tasten en verdiepen in de mensen naast jij. Balans vinden tussen jijzelf, de ander en wat zich aan emoties en gevoelens afspeelt, ook  voorbij deze gevoelens en emoties kan dit nog reiken.

Vooral als er daadwerkelijk de tijd kan worden gevonden om te onderzoeken wat het innerlijk doet en teweeg brengt. De tijden ruimte nemen om te onderzoeken, graven, aftasten en verdiepen. Hierbij kan er interesse zijn en ontstaan naar de ander maar ook zeker naar jezelf. Wat gebeurd er intern, innerlijk speelt zich van alles af.

Alles wat aandacht krijgt groeit, Waar gaat de tijd en aandacht nu heen en voelt dit goed? Tevreden met wat er nu is en speelt of is er meer tijds en ruimte investering nodig. Laten groeien wat belangrijk is en daar de tijd en aandacht aan schenken is wat nu steeds de kop op kan steken. Wat wil je dat er groeit. Met name de maan in Schorpioen kan je daar een hoop over leren. Met name het lef hebben om eens diep van binnen te kijken om te zien wat daar nog ligt dat afgestoft en opgediept mag worden.

De zon en maan samen geven de nieuwe maanstand aan. In vroegere tijden was dit het begin van een nieuw jaar. Het jaar dat volgens de Noord Europese maankalender gevolgd werd. Nog steeds voelt het voor mij als het opnieuw aanbreken van een nieuw jaar. Rond deze tijd schrijf ik uit wat ik het komende jaar wil gaan doen, privé en ook op zakelijk gebied. Het oude afronden gebeurd bij de komende volle maan. Wat er voor nieuws mag gaan ontstaan en uitgroeien…. Daarvoor is het nu tijd om dat uit te diepen en te vinden. Omdat te ontdekken en uit te vinden richt ik me nu ook meer, als een natuurlijke beweging naar binnen. De dagen die drastischer korter worden, wat elke dag zichtbaarder wordt, helpen mij hierbij. Tot het moment dat de dagen weer langer licht worden en dat als een soort trigger is die me weer meer naar buiten trekt.

De behoefte om een ander te willen helpen kan een sterke rol spelen. Iemand die het minder heeft of om hulp verlegen zit wil je graag een handje helpen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier een steentje willen bijdragen vanuit het beginsel om te willen helpen, puur om het helpen. Mens, dier, de wereld of omgeving kunnen vast wel wat hulp gebruiken. ( Venus in Weegschaal.) Kijk wat je voor een ander kan doen of betekenen zonder eerst te kijken naar wat het voor jouw doet of opbrengt.

Hierbij kan er een bepaalde intentie zijn of gevoeld worden die een wat vertekent beeld kan geven. Met name in contacten met vrouwen of andere vrouwen kan er zo hier en daar wat wrijving zijn. Natuurlijk geef wrijving uiteindelijk glans. Het kan echter ook ontaarden in kwaadsprekerij, roddelen  en onaardig spreken. Vaak ligt daar iets anders onder dan gezien wordt. Bij iemand die dat doet bedoel ik dus.

Een andere tendens kan zijn dat er juist hele krachtige en pittige gesprekken en stromingen ontstaan. Waarbij contacten totaal anders aanvoelen en kunnen zijn dan voorheen. Met name in korte contacten kan het er heel anders aan toegaan dan de laatste tijd. Macht en onmacht maar ook kracht en zonder kracht kan een rol spelen.

Gericht op de ander maar zelf de deur dicht willen houden kan spelen. Waar heb jij behoefte aan. Anderen kunnen de indruk krijgen dat er meer is maar zelf niet het achterste van de tong willen laten zien. Met name het voelen en aanvoelen kan belangrijk zijn. Daarnaast kan de behoefte om iets tot op de bodem te gaan uitzoeken, graven, bekijken spelen. Zowel bij jezelf als bij ander.

Met name nu kan er op bepaald gedrag worden ingespeeld. Dit wordt als het ware gevoed zodat het meer algemeen goed wordt. Zodat wat niet normaal is wel als normaal gaat worden beschouwd. Met regels en wetten, maatregels en andere middelen wordt er geduwd om een bepaalde beweging door te kunnen zetten.( Pluto conjunct Jupiter. Saturnus in Steenbok.) Groei kan gevolgen hebben als het om niet welkome groei gaat. Dan kan het, vooral als het niet juist wordt ingeschat, een tumor ontwikkeling geven ondergronds.

Communicatie kan zowel gesproken als lichaamstaal bewust en onbewust zijn. Een wat gesloten indruk kan er worden achtergelaten momenteel. Vooral als er geen kijk op is wat zich bij een ander afspeelt. (Mercurius in Schorpioen) Openheid in communicatie is daarom heel erg belangrijk. Met name omdat er een tendens is om naar binnen gericht te zijn momenteel. Een andere wijze van kijken, handelen en doen kan steeds meer als een soort van trendsetter inspelen op de huidige tijd. 

Het kan stroever lopen, in gesprekken, omdat er tegen grenzen en drempels worden aangelopen. Hierin kan  de behoefte er zijn, anders dan voorheen, om iets tot stand te brengen of juist uitgaan van behoeftes die worden waargenomen. Er zijn veranderingen en wijzigingen aan de gang waardoor dit definitief anders kan aanvoelen. Meer tijd, ruimte en speling in ruimen om contacten aan te halen met broers, zussen, familie, kennissen en andere contacten  Ook kan het betekenen dat je door een cursus, opleiding workshop ineens heel anders tegen de zaken aan gaat kijken.

Grenzen aangeven en duidelijk zijn waar deze ligt kan lastig zijn. Vooral in het neerzetten van jezelf. Dit kan chaos en verwarring geven. Wat wel en niet te doen. Waarbij voelen hoe het voelt en hiervan uit gaan een belangrijke richting aangever is. ( Neptunus in Vissen.) Dromen en creativiteit om mee aan de slag te gaan en zo uiteindelijk te ontdekken, niet nu maar over een tijdje, wat nu echt uitgaat komen en daarin belangrijk is.

Mars heeft heel lang retrograde gelopen en in Ram gestaan. Nu deze, samen met de nieuwe maan, weer in de directe gang gaat lopen kan er weer veelmeer zichtbaar worden. Hard werken en veel in gang zetten. Zodat wat welllicht al tijden heeft liggen smeulen nu eindelijk zijn vorm gaat krijgen in de wereld. Het kan voelen of er eindelijk een gordijn opzij wordt geschoven zodat er duidelijk wordt wat er al die tijd innerlijk vorm heeft mogen krijgen. De neiging om veel te regelen, veel werk te verzetten en te gaan doen is er zeker. Zowel in het dagelijkse leven van alledag als in het meer maatschappelijk brede stuk kan dit worden belicht.

Deze stand kan impulsief maken en soms ook wat roekeloos. Waarbij er veel energie is en los kan komen. Sporten kan juist nu een goede uitlaat klep zijn. Ga wat doen en dan vooral lichamelijk. Wandelen in een bos kan ook erg lekker zijn. Confrontaties zijn zo gevonden. Met name als de nuances niet voor ogen worden gehouden maar er simpel weg gereageerd wordt.

Juist nu kan verbinding heel veel brengen. Vooral de behoefte om dit op geheel eigen wijze en manier tot stand te brengen en te doen kan erg waardevol blijken te zijn. Andersoortige ontmoetingen en manieren van ontmoeten kunnen plaatsvinden. Zelfs in al bestaande relaties kan contact en verbinding anders voelen en in stand blijven. Of dit nu in 1 op 1 contact is met partner of dat het om een zakenpartner gaat. Bijzondere ontmoetingen in een 1 op 1 setting kunnen plaatsvinden.

Met name de overdenkingen en overpeinzingen die je nu doet of geneigd bent te gaan doen kunnen uiteindelijk doorslaggevend zijn. Ze kunnen helderheid en duidelijkheid verschaffen over wat er in en buiten jouw speelt. Zodat je de voor jouw goede keuzes kunt maken en het pad verder kunt gaan zoals jij voor ogen hebt.

Namaste!

Ik zie in jouw wat in mij zit en vice versa.

Jij laat mij zien wat ik nodig heb om te zien.

Donker en licht

Licht en donker

Benieuwd wat ik voor jouw persoonlijk uit de sterren kan duiden?

Neem dan contact op. Druk op de knop hieronder

Home