14 december 2020. Zonsverduistering. Zon, maan, Mercurius in Boogschutter. Laatste stukje Jupiter en Saturnus in Steenbok

Er is veel vuur en passie bij deze nieuwe maan betrokken. Waar te beginnen en wat te doen is iets wat deze stand typeert. De zon, maan en mercurius staan gedrieën in boogschutter. Deze verlevendigt de boel behoorlijk momenteel. er vindt echt een opleving plaats. Wat nu als een soort voorspel voor de ontmoeting tussen Jupiter en Saturnus werkt die over ongeveer een week plaatsvindt.

Herbekijken, onderzoeken wat te veranderen aan te passen in het dagelijkse leven. De mogelijkheden worden besproken en bekeken. Gezamenlijk spreken over wat aan te passen en te veranderen in het dagelijkse leven. Mogelijk om te realiseren. Niet meer terug naar het oude normaal maar wat dan? Gemeenschappelijkheid kan heel goed op het werk gevonden worden. Maar ook in dezelfde branche zoals je nu kan zien met de horecaondernemers. Deze zoeken elkaar op en vinden elkaar. Vormen een groep, groepering of gemeenschappelijk geheel, partij of vereniging. Dit bindt hen aan elkaar en geeft macht. samen sta je niet alleen. Ook kan dit juist polariserend werken naar de rest die niet tot deze groep behoort. (Mars verbinding met Mercurius.)Tevens kan dit tot onrust en discussies lijden in het leven van alledag. Praten over het gebeuren is wat er volop gaande is.

Daarnaast hebben politieke partijen te maken met meer onrust. Waarbij de gemeenschappelijkheid alleen niet bindend genoeg is of blijkt te zijn, de groep waaruit ze bestaan zich niet meer kan vinden in elkaar of iemand uit hun groep. hier zijn talloze varianten op mogelijk hoe dit invulbaar is. Duidelijk is dat het oude partijen systeem aan het schudden en rammelen is op zijn grondvesten. dat zeker. Vragen stellen het rijmen van bepaalde punten die voorheen nog te verkopen waren het kan allemaal de revue passeren. Conflicten kunnen het gevolg zijn. Polariserend werkt dit dat zeker. Veranderingen, wijzigingen het is allemaal wat er gebeurd. Doen wat goed voelt voor het gezamenlijk belang en het individu niet uit het oog verliezen en er laten zijn is wat Uranus ons brengt. Aangezien deze planeet nog retrograde loopt tot halverwege januari blijft het veelal een innerlijk gevoel. 

Eerlijkheid naar iedereen, gelijkheid is nodig. Iedereen moet hetzelfde worden behandeld, iedereen is anders en een individu.

Deze nieuwe maan is er ook een zonsverduistering. Dit is geen gehele verduistering maar het zal ongetwijfeld een intensivering van gevoel en uitwerkingen tot stand brengen. Voor een znsverduistering zijn er altijd 2 maansverduisteringen deze kondigen de verduistering als het ware aan. dat er veranderingen op komst zijn is al duidelijk. Voor ons allemaal maar vooral nu merkbaar voor een ieder waar deze een verbinding maakt in de horoscoop. 

Uitwisselen, met anderen spreken en praten. Waarbij het oppassen is om  anderen uit enthousiasme niet proberen te overtuigen van jouw waarheid en ideeën. Mogelijkheden kleuren jouw wereld de wereld van een ander ziet er anders uit. (Zuidknoop verbinding met Neptunus. Zuidknoop in Boogschutter, zon, maan een verbinding en Mercurius.) Naar buitenwereld toe geen duidelijk beeld over wat nu te doen. Niet duidelijk, chaotisch rommelig. Enerzijds er voor gaan en  duidelijk zijn anderzijds is er nog veel onduidelijk over het vaccin en het virus. Wel komt er steeds meer informatie naar buiten nu.   Op diverse gebieden Wat ook juist weer onrust en chaos geeft. De creatieve sector, cafés en andere horeca liggen nagenoeg stil en hebben geen idee wanneer ze weer volledig operationeel zijn en mogen blijven. Anders? Alleen hoe dan, wat ligt er aan mogelijkheden. 

Enthousiast zijn doet goed voor veilig voelen. Gaan voor ideaal of overtuiging daarvan. Bemoedigen en meeslepen van anderen. Drammen, rusteloos, tactloos, bezig met verre toekomst, Als corona voorbij is, minder met het nu. Hou contact met innerlijk, intuïtie, gidsen en andere hulp in de gaten. Ideaal ontwikkelen zich. Het niet hoeven denken voor een ander en gezond voelen alsook in de gaten houden hoe het gaat is belangrijk. Niet alles kan er zijn net als dat je niet alles kan hebben. Waar moet je het laten? Betrokkenheid is erg belangrijk om grip te krijgen op wat er dagelijks speelt. Het zorgt  voor een veilig gevoel ( Maan in Boogschutter.) Zorgen voor een doel en visie helpt ook.

Een diversiteit aan interesses anderen iets willen leren en zelf ook kan een verbindende factor zijn. Filosofisch educatief leren om het leren. Meer op grote lijnen gefocused en minder op de details. Zoeken om het zoeken. Hierbij kan er ook slecht of niet geluisterd worden naar anderen. Dan zit veelal de ruis van het enthousiasme en hier het hoofd en hart van vol hebben in de weg. Beweeglijkheid is iets wat erg aanwezig kan zijn. Doe wat met deze vuurlijke energie bij voorkeur in de openlucht. In beweging blijven, geestelijk en letterlijk. Stilstand is achteruitgang en zonder beweging valt het leven stil, roest je vast en verandert er niets meer. Laat staan dat de mogelijkheid tot aanpassen er nog is. Een sterke intuïtieve drijf, een  doel volgen er vol voor gaan met het oog op later en wat er komen kan of gaat.

Dit alles wordt overgoten met intensiteit en kan hartstochtelijk uitwerken. Doorslaan naar zwart-wit zonder nuances is mogelijk. Hou het dichtbij wat voor jouw ok is en vooral voelt. Een wat broeierige en mysterieuze sfeer kan er zeker hangen Waarbij kracht een rol kan spelen naast een gesloten houding en niet het achterste van de tong willen laten zien. Venus kan dit zeker allemaal bewerkstelligen en vooral in het teken Schorpioen waar ze met een vrij hoge snelheid doorheen wandelt. Met name vrouwen kunnen nu zo overkomen of een spiegel zijn voor iemand die dit in haar herkent. Deze stand kan ook duiden op iets of iemand die geen open kaart speelt. Misschien iets om in gedachten te houden…

Er speelt iets belangrijks voor Nederland en inwoners wat betrekking heeft op gezondheid.  Er wordt herbekeken onderzocht nog eens herbekeken visie vormen over wat te doen en aan te passen is nu wat er speelt. ( zon, maan, en Mercurius in Boogschutter.) Loslaten en varen op voelen, vertrouwen. Geen grip krijgen/hebben op kan een rol spelen in gezondheid. Lijkt mij van toepassing op het virus dat nu niet in te dammen lijkt. De ziekenhuizen stromen iets voller en worden niet leger. Loslaten en go with the flow is het advies dat nu past. Klopt het energetisch niet dan zal er nu juist verdeeldheid, versnippering, oppervlakkigheid etc opsteken. ( Noordknoop) Dus wat te leren en neer te zetten. Kan voelen, voor de overheid Rutte en de Jonge, Grapperhaus, dat ze proberen ergens grip op te krijgen wat maar niet lukt. Telkens duikt het opnieuw op. Anders veranderd. Het virus lijkt tot zover een aangever te zijn dat het mag veranderen dit is nodig of er nu tegen gesparteld wordt of niet. Getracht wordt iets te controleren, wat niet te controleren is. De moeite inspanning worden gedaan om het in de hand te houden. Virussen leven al heel lang hier op aarde dat weten we zeker. Ze controleren, beheersen en in de hand houden omdat ze niet grijpbaar zijn en angst oproepen wordt nu veelvuldig geprobeerd.

Naast gezondheid en het geen daar nog in en aan te ontdekken is kan er veel enthousiasme en energie heersen. Waar je mee bezig bent kan je grijpen en met je aan de haal gaan. Deze enthousiasmerende energie kan je zo triggeren dat het een drijfveer is voor wat je wilt en kan bereiken. Hierbij is het ook handig te bedenken dat elke stap er 1 is hoe klein deze ook mag lijken. En ja deze doet er wel degelijk toe. Nu is dat misschien nog niet zichtbaar en kan het nog niet overzien worden. Dit kan verderop in wat wij de tijd noemen wel degelijk van een doorslaggevend effect zijn. Dus onderschat de kracht van het individu zeker niet. Of het nou jezelf betreft of je buurman.

Op de grens van de Steenbok bevinden zich Jupiter en Saturnus, zij gaan de komende week gezamenlijk naar de Waterman lopen. Nu kunnen ze nog heftige zaken aan de orde brengen die nodig nader mogen worden bekeken. Welke niet meer werken en die nu juist zichtbaar worden. Ondersteund door Pluto die, voor nu nog in de Steenbok blijft. Zo kan het nog een intense periode worden waar abrupte transformaties en veranderingen in gang kunnen worden gezet. Er vast op voorsorteren is ook een mogelijke uitwerking. Dit kan heel goed op relationeel gebied een bepaald effect teweeg brengen. als ook in de financiële en zakelijke sfeer. Let op en kijk goed om je heen wat er nu allemaal gebeurd. Dat kan heel veel zijn omdat Jupiter erbij betrokken is. Intense en ingrijpende transformaties waar we nu het resultaat nog niet van overzien en wat er gebeurd en plaats gaat hebben. Dit is veelal achteraf altijd te bepalen nooit vooraf.

Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen.

Kortom onrust is er genoeg. Neem wat tijd voor jezelf en haal een frisse neus. Goed voor je weerstand en gezondheid.

Benieuwd wat ik voor jouw kan duiden aan de hand van de planeten? 

Druk op onderstaande link.

Home