21december de dag dat het lang donker is en kort licht

Astrologisch weerbericht:

21 december de dag dat het lang donker en kort licht is. Conjunctie Saturnus en Jupiter

De winter begint om 11:03 uur op die dag en vooral bijzonder dit jaar dat er een ster zichtbaar is Eigenlijk zijn het twee planeten die nu al langzaam maar zeker al goed zichtbaar zijn. Wil je de planeten Jupiter en Saturnus bekijken? Ga dan net na zonsondergang buitenstaan en kijk in Westelijke richting. Nu is ook Venus goed zichtbaar. Dus let even op dat je de juiste planeten ziet en niet tegen het mooie maar wat alledaagse 😉 Venus aankijkt. Na deze dag lijkt de tijd even stil te staan. De dag is kort de nachten lang.

De zon gaat om 11:03 uur naar de Steenbok. Bezig met groepen, geestverwanten en het samen doen. Op elkaar bouwen en trouw zijn aan elkaar. Met name als er iets gedeeld wordt is het kunnen bouwen op elkaar een goed en prettig uitgangspunt. Voor de zon uit loopt Mercurius momenteel. Deze versterkt dit groepsgebeuren nog extra doordat er ook communicatie plaatsvindt en er uitgewisseld wordt met vrienden, mede leden van een vereniging, of andere geestverwanten.

De maan staat deze 21 december in Vissen. Grenzen aan geven en een bepaalde grenzeloosheid, structuurloosheid, chaos maar ook tijd verglijden en geen grip houden kunnen het effect hebben dat er ervaren wordt dat het ineens uren later is dan gedacht. Focus kan voor een andere tijdservaring zorgen. Andere mensen kunnen vandaag geen hoogte krijgen van hetgeen er aan de hand is of gebeurd. In de tijd van live borrels zou het ook een goede dag zijn om een borrel te doen met bekenden. Of een feestje te vieren. Nu ligt dat lastiger.

Feest vieren doen we al heel lang rond deze dagen. Vieren dat het licht weer terug komt zoals de Kelten, Egyptenaren en andere oude volken lang voor ons deden. Dit jaar kunnen oude tijden meer herleven. Het maatschappelijke leven ligt stil net als dat ooit rond deze tijd van het jaar gebeurde. In ieder geval een dag of zes tot tien, zo van 21 december tot en met 31 december.

Verhalen zijn er vast veelvuldig verteld in deze tijden evenals dat er met wielen werd gegooid, lekker gegeten en vast een hoop werd geslapen. Waar wij ons nu zo weinig tijd voor gunnen. Tijd om de tijd te laten verglijden. Terugkijken naar wat geweest is en stiekem al vooruit naar wat er komen kan.

Door de samenstand van Saturnus en Jupiter, die nu als een soort Kerstster wordt aangemerkt kunnen er processen gaande zijn. Veranderingen in werk, dagelijkse leven, financieel. Op allerlei gebieden kan het merkbaar zijn. Onrust kan opduiken evenals ongeduld en frustraties. Ergens geen grip op hebben ligt daar veelal aan ten grondslag. Terwijl er juist nu geprobeerd wordt heel veel structuur, wetten en regels toe te passen. De groei en uitbreiding die, zo kenmerkend zijn voor Jupiter, kan geen kant op. Waar het heen gaat, wat het uiteindelijke resultaat is… het is allemaal nog niet te overzien. We beginnen namelijk pas. Het pad wat er nu gelopen wordt is nieuw en vers. Niet uitgesleten als een oeroude route.

Obstakels kunnen het lastig maken en spanningen kunnen verhevigen. Keuzes maken wordt steeds noodzakelijker, als ze niet worden gemaakt door het individu dan wordt het door iemand anders gedaan. De keuze om mee te buigen met opgelegde maatregelen van buitenaf in de hoop dat het ’t gewenste resultaat oplevert is ook een keuze. Net zo goed als het niet mee bewegen met alle maatregelen die nu als plicht worden opgedragen.

Testen, remmen en bekritiseren is ook passend bij Saturnus. Het vertraagt de gang die Jupiter erin kan hebben. Op orde hebben en structureren het kan een andere vorm aangaan nemen waarbij de nadruk anders komt te liggen dan voorheen.  Saturnus kan willen begrenzen op internet en in het werkelijke leven. Opvallend dat juist deze week de reissector ook met verre gaande maatregelen te maken krijgt. De invloed van Saturnus en Jupiter is steeds sterker merkbaar.

Jupiter kan geneigd zijn anderen te willen overtuigen van de eigen ideeën, innerlijke waarden en normen. Anderen iets willen leren past hier zeker bij. Vrijheidsdrang kan groter worden. Het doen zoals goed voelt met ruimte voor onafhankelijkheid voor de persoon. Ruimte binnen de  maatschappij en groep zijn heel belangrijk. Dit wordt ervaren als een recht terwijl onrecht niet op prijs wordt gesteld of zelfs afgewezen en niet getolereerd. Anders kijken dan er gedaan werd is handig evenals veerkracht om mee te bewegen.

Het dagelijks leven kan heel snel veranderen dat hebben we al gemerkt dit jaar met thuiswerken, digitaal onderwijs en een toename in het gebruik van digitaal netwerken, vergaderen etc. Hierin gaan blijvende veranderingen ontstaan. Minder bewegingen voor woonwerk verkeer zijn nodig. De uiteindelijke vorm is in de maak. Dat veranderingen momenteel sneller gaan en het energetisch ook anders voelt is deels te verklaren door naar het element te kijken dat nu speelt. Lucht is nu eenmaal vluchtig, snel, ongrijpbaar. Verdere ontwikkelingen voor elkaar, de maatschappij, groep en het individu zijn gaande zoals het leven gaande is. Kiezen welke kant het op mag gaan en wat wenselijk is.

Een duidelijk doel voor ogen hebben is te adviseren hoewel we lang niet alles kunnen overzien, controleren of structureren. Juist het neerzetten van jezelf op een zelfgekozen wijze en zo beweging inzetten in een gewenste richting geeft een gevoel van zekerheid, houvast en structuur. Het ontdekken en aangaan van het bewuster neerzetten van jezelf in een bepaalde richting kan een bewuste keuze zijn. Zonder een kant opgeduwd te worden kan dit in gang gezet worden. Puur door na te gaan of dit de beoogde richting is en weg te bewegen van niet gewenste zaken. Hiervoor is het nodig te beseffen wat we wel willen.

Hoe krijgt onze wereld haar vorm en is dit volgens de door ons gewenste patronen of ziet de wereld er door die ogen totaal anders uit. Belangrijk om bewust te zijn van de macht van het individu. Mening, visie, beeldvorming voor ons nu en voor in de toekomst dan zijn de kinderen van nu volwassen. Gunnen we ze de mogelijkheden die open liggen of vaststaande gestructureerde paden waar fantasie, in kunnen springen op mogelijkheden en inventiviteit vast liggen. Waar geen mogelijkheden om te brainstormen en out of the box denken ons als gehele mensheid blijven voeden. Zodat er nog meer bijzondere mensen zich kunnen door ontwikkelen, ontstaan, groeien en opbloeien. Een totaal ander beeld dan er nu zo hier daar is en in gang wordt gezet van een over gestructureerde samenleving waar ruimte voor anders-zijn, spontaniteit en het doen zoals het individueel past iets uit oude en verloren tijden lijkt te zijn.

Laten we structureren waar het noodzakelijk is veranderen wat bijdraagt aan al het leven op aarde en vooral laten groeien, bloeien. Het ontstaan van gedachtes, ideeën en plannen die tot al die waanzinnig gave en mooie uitingen leiden die door de mens zijn ontstaan. Zang, dans, kunst, uitvindingen. De mens kan zoveel tot stand brengen als deze maar wil. Zo vormt de wil de weg. De weg die voor een ieder anders is. De wereld is ook voor een ieder anders net als de waarheid.

Komend jaar lijkt mij een goed begin om dit mee te nemen naar de toekomst. Zodat de toekomstige volwassenen zien dat er altijd meer mogelijk is en dat er ruimte is in de wereld.

Ruimte voor iedereen. Jij, ik en ieders eigenaardigheden en uniciteit.

 Ik ga ervoor.

Met als streven dat het leven geleefd dient te worden. Zonder het vast te spijkeren en vast te leggen in allerlei maatregelen, wetten en structuren. Laten we het leven als SAMEN leving dat is zeker iets dat van het vroegere normaal mee mag naar de toekomst.

Mee naar een gelijkwaardige en tolerante samenleving zodat het geen ideaal meer is en werkelijkheid wordt.

Nieuwsgierig op welke wijze Saturnus en Jupiter voor jouw uitwerken?

Neem dan contact op:

www.kailosinzichten.nl/contact

Home