astrologisch weerbericht 30 december 2020

Astrologisch weerbericht:

30 december 2020 vroeg in de ochtend is de laatste maan van dit jaar vol. De energie van volle manen is altijd een paar dagen eerder merkbaar en vaak ook een paar dagen later. Veelal is dit merkbaar door onrust in je lijf, slecht of niet kunnen slapen en positief is dat er heel veel inspiratie en creativiteit, veel energie kan zijn. Veel tot stand brengen kan hier ook bij horen.

Deze laatste volle maan staat de zon in Steenbok. Grip houden, grenzen aangeven om zo structuur en controle te willen houden, behouden in het leven kan iets zijn wat er nu echt toe kan doen. Onderliggend kan er een angst zijn om de bekende normen, waarden en basis los te laten. Wat bekend is vast willen houden. Dit kan ook financieel een rol spelen. Zolang er wordt geleund op wat bekend is, je basis kan het duidelijkheid geven in financiën. Aangezien er economisch van alles veranderd kan er hier krampachtig aan worden vastgehouden. Angst kan ook hierbij een rol spelen.

Daar tegenover staat de maan in Kreeft, deze vormt nu de tegenstelling. Het aanvoelen van anderen en veelal hun lijden, pijn en crisissen. De diepere laag van het leven en de dood. Daar op inspelen, inleven, helpen. Met vooral oog voor de ander. Deze willen verzorgen. Open staan voor wat er speelt bij de ander en waar deze een luisterend oor of anderszins hulp kan gebruiken. Dit alles zolang het goed voelt voor de gever maar natuurlijk ook voor de ontvanger. Hulp mag worden aangeboden maar ook afgewezen worden.

Nu in onrustige periodes en tijden kan er heel veel worden gezorgd voor de ander. Waarbij het gevaar er kan zijn jezelf niet meer te zien en enkel naar de buitenwereld gericht te zijn. Juist nu is het zaak dichtbij jezelf te blijven en proberen na te gaan en te voelen wat er nodig is. Zonder door te slaan naar de kant van krampachtig vasthouden en niet willen loslaten wat bekend is. De balans vinden tussen vasthouden en loslaten mag gevonden worden. Wat best heel lastig en complex kan zijn en aanvoelen. Zelfs tot het niet kunnen duiden en uitleggen toe.

Natuurlijk kan dit heel groot en ook heel klein uitwerken in het persoonlijke leven. Het leven van alledag is anders en voelt ook heel anders aan. Daarin de weg zoeken en vinden kan een hele uitdaging vormen. Vooral omdat er zoveel onduidelijk en onzeker is en aan kan voelen. Uranus kan je aardig aan het denken en overdenken over dit soort zaken zetten. Uiteindelijk zal er een beweging komen om stappen te gaan zetten. Het leven is beweging. Nu is het tijd om te voelen dat het anders is, mag en kan. Dit anders zit in de aftast fase. Waar wil je heen? Wat is er nodig om het leven op te pakken, hervatten na een onrustige periode die heel veel mensen raakt en beïnvloed. Laat de leidraad menselijkheid zijn, eerlijker delen en verdelen dan het nu is. Dat lijkt mij een mooie les om te trekken uit deze periode. Net als laten we zuinig zijn op elkaar en onze omgeving.

Saturnus en Jupiter staan in Waterman en zie je langzaam maar zeker weer wat verder uit elkaar lopen. Contact maken ze het gaat nu ook om verbinden en echt contact maken. Zodat er vanuit verbinding, contact ontstaat. Oog hebben voor elkaar. Jupiter kijkt als het ware terug naar Saturnus voordat deze met rasse, enthousiaste schreden verder loopt. Niet in staat langer te wachten op de weifelende structuur zoekende en ernstig moeten wennende Saturnus. Jupiter zet het nog net niet op een draf zo op zijn plek voelt hij zich.

Saturnus die langzaam maar zeker verder de Waterman in loopt. Met elke pas zich meer thuis voelend, dit na hier 28 a 29 jaar geleden voor het laatst te zijn geweest. Terugrekenend en kijkend kom ik dan in 1991 en 1992 uit. Enkele gebeurtenissen uit die tijd: Op 17 juni 1991 kwam er een einde aan de wet op bevolkingsregistratie. 1 Van de apartheidswetten. Deze wet zorgde dat men als inwoner van Zuid-Afrika naar ras ingedeeld werd. In augustus 1991 was er eerst een mislukte coup in de Sovjet Unie. Gericht tegen de toenmalige president Michael Gorbatsjov. Later dat zelfde jaar, op 25 december 1991, trad deze president af en viel de Sovjet Unie uiteen. Wat een proces was geweest van een aantal jaren. Op 16 december 1992 werd de stier Herman geboren. Het eerste kalf dat genetisch gemodificeerd was. Nu terugkijkend op die tijd was het in deze jaren roerig, onrustig en waren er een heleboel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet of gaande. Ook in wetgeving en structuren.

Veranderingen zijn er en zullen altijd gaande blijven, is iets wat van eerdere tijden kunnen leren. De uiteindelijke verder te zetten stappen hebben een hoop met keuzes van doen. Hierbij is het goed om in gedachten te houden dat ook al lijkt de stap van 1 persoon onbeduidend en klein dit uiteindelijk een grote impact kan hebben op het grotere geheel. Onderschat je eigen kunnen dus niet. Zet stap voor stap en geloof in het eigen kunnen. In de war zijn door gemengde gevoelens en emoties is nu een uitwerking die een rol kan spelen. Verwacht niet dat alle antwoorden er nu zijn en ook niet dat alles duidelijk en helder is. Zo gaat het eigenlijk nooit. Controle en structuur kunnen hulpmiddelen zijn. Alles willen controleren en in vaste structuren gieten is een illusie. Of dit uiteindelijk stand kan houden is aan ons.

Met een open blik rondkijken naar wat voor anderen gangbaar is ( Venus in Boogschutter.) en zij hanteren als normen en waarden kan heel behulpzaam zijn. Verfrissend om te zien op welke wijze een ander tegen zaken aankijkt die haar of zijn wereld kleuren en vormen.

Laten we zo naar elkaar kijken met een open en nieuwsgierige, tolerante blik en niet enkel uitgaan van wat voor ons bekend terrein is.

 Om met Einstein te spreken: ‘Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen.’

Fijne dagen en een geweldig, gezond 2021 met echt contact en oog en oor voor elkaar.

Wil je meer weten over de uitwerking van de planeten voor jouw persoonlijk?

Neem dan contact op: www.kailosinzichten.nl/contact

Home