Nieuwe tendensen en tijden met nieuwe maan worden zichtbaar en voelbaar

 

Op 11 februari begint er weer een nieuwe maan cyclus. Toepasselijker kan deze keer bijna niet.

Bol van de Waterman invloeden die nieuwe tijden, tendensen en invloeden inluiden. Een moment in de tijd die aanduid dat er meer luchtigheid, gelijkwaardigheid en gelijke rechten de boventoon voeren. Dit kan de lijn worden in de komende jaren. Met aandacht voor het individu maar ook voor wat er in het belang is van de groep. Het is een kant van de Waterman invloeden.

De andere kant kan een stuk grijzer uitpakken. De diversiteit van ons mensen wordt kleiner en hierdoor wordt de mens een eenheidsworst. Allemaal hetzelfde denken, doen en er uit zien is wel een heel zwart beeld, in mijn ogen. Alleen is het wel een optie om in het achterhoofd te houden.

Extremen werken nooit goed uit voor het individu. De diversiteit lijdt dan onder het groepsbelang. Juist waar ik heel huiverig van ben. De kleurrijke diversiteit is juist wat gevierd moet blijven worden en in stand gehouden mag worden. Dit maakt het leven hier op aarde een stuk interessanter. De creatieve, individu die zich mens noemt en zich door eigenheid onderscheid van een ander. Mooi en prachtig.

Gevoelsmatig gaat het nu een stuk minder de diepte in. Ze zijn er wel hoor, al die emoties, alleen Waterman tendensen hebben de neiging het luchtig te houden en vooral niet al te emotioneel te worden. Hoewel er zeker warmte gegenereerd wordt voor idealen, dromen en gelijkwaardigheid voor het individu en de groep.

Met deze diverse schakering aan gedachtes kijk ik naar alle Waterman invloeden van het moment. De nieuwe maan loopt ervan over en kan daadwerkelijk worden ervaren als het binnen gaan en ervaren van een nieuwe periode.

Zon en maan staan samen in Waterman en geven aan dat er, bij het exact worden van de nieuwe maan, een sterke behoefte is aan nieuwe structuren en patronen. Een andere invulling mag zijn vorm gaan krijgen en aannemen. Waarbij werk en het dagelijkse leven als pijlers en dragers dienen.

Bijzonder om daar over te spreken als men elkaar al begrijpt. Mercurius  staat nog steeds retrograde dus de kans op misverstanden en het niet begrijpen van elkaar, versprekingen etc. kunnen zeker hun rol nog spelen. De sneeuwval van deze week zou in de oude situatie van voor maart 2020 zeker hebben gezorgd voor ellenlange files en vertragingen en aanrijdingen op de weg. Nu speelt dat minder omdat er veel thuis wordt gewerkt. Ook daar zit de verandering.

Met name de luchtigheid en het ideaal beeld dat Waterman kan activeren en benadrukken door Venus en Jupiter is opvallend. Waarbij er veel aandacht gaat naar wat zou voor een ieder het beste zijn zonder het eigen stuk daarin te veel te binden. Juist nu is het ook belangrijk om vanuit het zelf vorm te geven aan wat belangrijk is en dit in gang te gaan zetten. Saturnus, die ook in Waterman staat zal er echt wel zorg voor dragen dat het niet te groot, te idealistisch of teveel over de top gaat zijn. De remmende invloed zal zeker merkbaar zijn. Hoewel er geen directe verbinding meer is met Jupiter, zoals eerder dit jaar.

Jezelf ontwikkelen en de ruimte geven kan heel veel voldoening geven. Dit zegt niets over macht of strijd. Het geeft aan dat er plek is om te laten zien dat je er bent en er toe doet. Als individu met alle kanten die daarbij horen.

Achterop de rij van zon, maan, Mercurius, Venus, Jupiter en Saturnus staat Pluto. Deze staat nog in Steenbok en gaat niet zo snel vooruit als de anderen. Nu kan deze beschouwd worden als de verdiepende en intensiverende factor. Er wordt nog eens bekeken of het werkt en of er ook niet kloppende issues aan het licht mogen komen. Waarbij het onderwerp geliefden, kinderen en het uitdrukken van jezelf de thema’s zijn waarin nu kleur bekend mag worden.

Mijn associatie hierbij is de scholen en de kinderen met alle nieuwe maatregelen omtrent corona. Kloppen ze, zijn ze hanteer baar of überhaupt realistisch dan wel menselijk om uit te voeren. Of is er nu het een of andere monster geboren uit de pen van de overheid. Dat uiteindelijk totaal niet toepasbaar, onmenselijk want traumatiserend voor kinderen en oncontroleerbaar is. Ongetwijfeld zijn er ook nog andere gebieden waar kinderen, geliefden jezelf zichtbaar durven maken een rol speelt.

De behoefte om in de komende weken in de actie te komen en wat te gaan doen om een bepaalde visie, mening of kijk op het leven te ondersteunen kan zeker groeien. Er is meer bewustwording dat de rijdende trein, waarin we nu inzitten als samenleving niet zomaar af gaat remmen om te keren of af te buigen in een meer wenselijke richting. Kritiek en een tegengeluid zijn altijd de alarmbellen geweest in onze samenleving. Prettig als er meer mensen van zich laten horen zodat er duidelijk wordt wat er speelt en of we nog de algemeen geaccepteerde kant opgaan…..Of dat het tijd is voor anders.

Vergeet niet dat elke stem er 1 is en ook al voelt het heel kwetsbaar om openlijk een ander geluid te laten horen dit er mag zijn. Juist nu is het nodig. Laat je eigen geluid horen dat uit je hart komt en op je lippen brand. Dan ga ik er in vertrouwen vanuit dat daar de ruimte voor gecreëerd wordt en het respect voor opgebracht wordt.

Laat de positiviteit groeien en maak ruimte voor elkaar in liefde en respect. Dat dit mag gaan groeien zoals de nieuwe maan weer gaat groeien.

Home